Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı? Piramitlerin Gizemi!

Piramis, Mısırlıların yediği somon ekmeklere verilen addır. Piramitle bağlantısı ise ekmeklerin koni şeklinde olmasıdır. Halkın inanışına göre piramit Firavun’un (Tanrı-Kral) ölümünden önce bitirilemez ise Firavun’un ruhu cennete ulaşamaz ve dünyaya kaos hakim olurdu. Bu nedenledir ki insanlar piramiti tamamlayarak bir nevi kendi geleceklerini garantiye aldığına inanırlardı. Zaten ancak böyle bir inanç her birinin ortalama ağırlığı yaklaşık 2.5 ton olan taşlardan binlerce hatta milyonlarcasını bir araya getirebilir.

Mısır’ın bulunduğu coğrafya çoğunlukla çamur ve tozdan oluştuğu için piramiti oluşturacak taşların temini de zorlaşmıştır. Bu sebeble piramitler genellikle taş ocaklarının fazla olduğu bölgelere yapılmıştır. Taşların ocaktan çıkartılması ise tam bir emek ve sabır işidir. Çünkü bunu yapmak için ellerinde sadece ilkel kesici ve delici aletler bulunmaktaydı. Taşlar ocaktan çıkarıldıktan sonra onu piramite ulaştırmak için hatrı sayılır bir iş gücüne ihtiyaç vardır.

Şimdi bir düşünelim: Sadece bir taşı yerinden oynatabilmek için en az 40-50 kişiye ihtiyaç olur. Günde 300 civarı taş yerine koyulduğunu varsayarsak sadece taş taşımak için günde 1500 kişiye ihtiyaç vardır. Taş çıkaranları,onları taşıyanları, yerlerine yerleştiren işcileri ve bir piramidin 10-20 arası bir sürede yapıldığını düşünürsek piramidi inşa etmek için muazzam bir iş gücü olması gerekir. Mısır coğrafi konumu sayesinde tarihi boyunca istila ve savaşlarla fazla uğraşmamıştır. Belki de sırf bu yüzden insanların hayatlarının tek gayesi piramit yapmak diyebiliriz. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesi yapılmaya başlanan piramitlerin esrarı hala tamamen çözülememiştir. Arkeologların araştırmaları bu sırlardan bazılarını gün yüzüne çıkartmıştır bazıları ise sadece rivayet edilmiştir. Bunlardan bazılarını sayacak olursak;

 • Piramitlerde, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve kral olduğu günlerdir.
 • Piramitlerin içerisinde sonar sistem vb. aletler çalışmamaktadır.
 • Piramitlere yapılan ısı yalıtım sistemi sayesinde; içi yazın serin, kışın ise ılık olur.
 • Vücutdaki bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.
 • Piramit içerisindeki bir bitki hiç ışık almamasına rağmen normale göre daha hızlı büyümektedir.

Keops Piramit’i ise muhteşem bir matematik zeka ile yapılmıştır. Bunlara örnek verecek olursak;

  • Keopsla dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.
  • Keops’un dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
  • Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğün pi sayısını vermektedir.

Evet bunlar piramidin sırlarına verebileceğimiz bazı örnekler. İnsanoğlu bu sırların tamamına ulaşıp açıklayabilmiş değildir. Simdi siz düşünün ilkel aletlerle ve imkanlarla böyle muhteşem yapılar yapan Eski Mısır Uygarlığı mı yoksa günümüz teknolojisi ve imkanları ile eski insanların yaptığı piramidin sırlarını ve nasıl yapıldığını bir türlü açıklayaman insanoğlu mu daha ileri bir medeniyettir? Ama bir gerçek var ki piramitler daha yüzyıllar boyunca hep bir merak unsuru olarak kalacaktır.

Yorum yapın