Yayın İlkeleri

WebTurka.com platformumuz toplumsal olaylara sağ duyulu yaklaşmayı benimserken yayın ilke ve ahlakını daima benimsemeyi amaçlamıştır. Herhangi bir savaş, çatışma, şiddet veya doğal afetlerde yayınlayacağı içerikler konusunda toplum hassasiyetini gözetmeyi ilke edinir.

Haliyle bu kapsamda sitemiz: https://www.webturka.com

  • Yayınlarımızın, insan hakları ve özgürlüklere saygılı yayın anlayışı ile izleyicilere ve dinleyicilere ulaştırılmasını sağlamak,
  • Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,
  • Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,
  • Toplumda korku ve büyük tepki yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,
  • Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, şiddeti teşvik edici yayınlardan kaçınmak,
  • Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,
  • İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek,
  • Yayıncılıkta; hız, kalite, doğruluk, fayda, bilgiyi yorumlama ve güvene gerekli hassasiyeti göstermek,
  • Mümkün olduğunca herkesin, her kesimin görüşlerine objektif olarak yer vermek fakat hadiseleri tahlil ederken, yorumlarken, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kanaatimizi ayrıca belirtmek, haber ve yorumu karıştırmadan okuyucumuza sunmaktır.
jojobet casibom casibom